首页 | 诗文 | 作者 | 名句 | 典籍 | 成语 | 文学
堪悔人
朝代:当代 作者:人良
cǐ shēng shàng yí shāng qíng lí , hé lùn sān shì mèng huí rén 。 qiě píng gū yǐng wàng tiān yá , zhuǎn shēn hé fáng xié yǔ hán 。此生尚遗殇情离, 何论三世梦回人。 且凭孤影望天涯, 转身何妨斜雨寒。
此生尚遗殇情离, 何论三世梦回人。 且凭孤影望天涯, 转身何妨斜雨寒。
相关作品

堪悔人

此生尚遗殇情离, 何论三世梦回人。 且凭孤影望天涯, 转身何 ...

88必发娱乐游戏